Spolupracujeme s dodavateli certifikovaných fóliíSpolupracujeme s dodavateli certifikovaných fólií

Ideální teplota v interiéru, snížená spotÅ™eba paliva v důsledku menšího zatěžování klimatizaÄní jednotky vozu, nižší riziko úrazu rozbitým sklem pÅ™i havárii, ochrana pÅ™ed UV zářením a v neposlední Å™adÄ› navýšení komfortu a soukromí v interiéru vozidla, jehož obsah je skryt zraku zlodÄ›jů. Tónování autoskel Brno pÅ™ináší jednoznaÄnÄ› celu Å™adu výhod. DopÅ™ejte si nenároÄnou úpravu také na autoskle VaÅ¡eho automobilu. Tónování autoskel Brno je provádÄ›no kvalifikovanými techniky, osvÄ›dÄenými technologickými postupy a certifikovanými formáty materiálů.

Měříme propustnost skel

Tónování autoskel Brno od prověřeného specialisty je zárukou, že Váš vůz bude atraktivní nejen po vzhledové stránce, ale bude také vyhovovat vÅ¡em normám, které jsou stanoveny zákonem. Specializovaný servis používá jednoznaÄnÄ› homologované fólie, které proÅ¡ly veÅ¡kerými danými atesty tak, aby bylo docíleno efektivního komfortu, který vÅ¡ak není upÅ™ednostňován na úkor bezpeÄných jízdních vlastností, které souvisejí s výhledem z vozidla.