Proč jsou schůze svj pro obyvatele domu důležitéZatímco dříve v panelácích existovala družstva, od kterých si obyvatel byt v podstatě pronajímal, dnes jsme se vydali cestou osobního vlastnictví. I přesto je však potřeba rozhodovat o společných prostorách domu. I proto byla ustanovena společenství vlastníků jednotek, skládající se ze všech majitelů bytů daného domu. Ti následně na schůzích řeší problémy, které se týkají všech.

Je však pravdou, že mnoho z nich schůze SVJ v podstatě ignoruje. Mají pocit, že jejich přítomnost je zbytečná a že se věci rozhodnou i bez nich. Jistě, částečně mají pravdu, avšak je to rozhodně špatný přístup. Můžeme totiž ovlivnit více, než si myslíme.

klasický panelák

Pokud se jedná o nějaký problém, například zateplení domu, řeší se to většinou hlasováním. A ano, je to zdaleka nejpoctivější metoda, avšak i zde najdeme určité problémy. A ty jsou způsobeny mnohdy právě nepřítomností daných lidí.

V první řadě je nutné, aby hlasujících byl dostatečný počet. Ve stanovách SVJ by mělo být jasně uvedeno, v jakém počtu je schůze usnášeníschopná. Pokud je přítomných členů méně, lze mít diskusi, avšak nelze přistoupit k hlasování. Tím pádem se řešení daného problému odsouvá, což může způsobit další potíže.

příprava prostor na schůzi

Dále je tu fakt, že na schůzi má každý člen před hlasováním právo k dané věci promluvit a vyjádřit svůj názor. To znamená, že se můžete pokusit přesvědčit ostatní, aby hlasovali tak, jak si myslíte, že by bylo nejlepší. Tím zvýšíme pravděpodobnost, že výsledek bude pro nás příznivý. A to za ten čas rozhodně stojí.

Proto, pokud nám v tom samozřejmě nebrání pracovní či jiné povinnosti, bychom se měli schůzí účastnit, a to nejen jako pasivní divák, nýbrž jako aktivní účastník. Tak bude největší šance, že můžeme ovlivnit naše bydlení tak, jak bychom si představovali.

Samozřejmě, mnohdy se jedná o záležitosti, které nás příliš nezajímají. I ty však mají své místo, a rozhodně bychom se k nim měli vyjádřit.