Novinky v počítačíchMáte doma poÄítaÄ? Protože hodnÄ› lidí, kteří mají doma poÄítaÄ, tak také urÄitÄ› znají různé poÄítaÄové hry anebo poÄítaÄové dovednosti, které se na poÄítaÄi dají samozÅ™ejmÄ› dÄ›lat. Abych se pÅ™iznala, tak já poÄítaÄ mám a máme doma dokonce dva poÄítaÄe. Já si myslím, že lidé také hlavnÄ› dbají o to, aby poÄítaÄ byl hodnÄ› kvalitní, aby také byl hlavnÄ› výkonný a nebylo nic zpomaleného. Já pÅ™edpokládám, že hodnÄ› lidí si urÄitÄ› pamatuje takové ty úplnÄ› první poÄítaÄe, které byly tak zpomalené, že nÄ›kdy trvalo snad i pÄ›t minut, než se naÄetla jedna stránka.

Dnes je všechno rychlejší.

Tohle v dneÅ¡ní dobÄ› by mÄ› opravdu hodnÄ› vadilo a já bych to ani nevydržela a možná bych ten poÄítaÄ, který je zpomalený, tak bych ho možná rozbila a už bych ho nechtÄ›la ani jednou vidÄ›t. Také se mi stalo, že jsem si koupila jednou v obchodÄ› úplnÄ› nové poÄítaÄe, sice byly takový extra. Ale i tak jsem si říkala, že se to vyplatí, jenomže potom doma jsem zjistila, že jsou úplnÄ› na nic. NemÄ›ly tam žádný kvalitní hardware, a navíc ta jejich rychlost byla opravdu jako slimák. Myslím si, že je to úplnÄ› na nic. Proto si myslím, že když lidé budou chtít uÅ¡etÅ™it opravdu hodnÄ› penÄ›z na poÄítaÄi a další technice, tak se to opravdu nevyplatí, protože potom doma zjistí, že za pár dní jim to vlastnÄ› nevyhovuje.

Bez poÄítaÄe se neobejdu.

Proto jsem si Å™ekla, že příštÄ›, až si budu kupovat poÄítaÄ, tak si radÄ›ji koupím nÄ›jaký lepší a klidnÄ› si pÅ™iplatím i deset korun navíc, jenom abych mÄ›la jistotu, že mi tohle bude fungovat. Já totiž poÄítaÄ potÅ™ebuji ke svému studiu a ke svým kurzům a také k práci. Proto jsem si Å™ekla, že když tohle budu nÄ›kdy potÅ™ebovat, tak nejlepší na tom bude, když to bude opravdu hodnÄ› kvalitní a na vysoké úrovni. A co se týká poÄítaÄe a techniky? A tady to platí snad dvojnásob, tady nejde o žádné jídlo nebo obleÄení anebo o hraÄku. Tady jde o techniku, která tady slouží lidem a například u poÄítaÄe tohle platí dvojnásob, tedy alespoň u mÄ›.