Naše radostKdyž se Å™ekne zábava, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Kdybych se zeptala malých dÄ›tí a nebo i dospívajících dÄ›tí, tak by urÄitÄ› Å™ekli, že nejlepší zábava pro nÄ› je internet a hlavnÄ› na mobilu a nebo také na poÄítaÄi. Mnoho dÄ›tí už ani nedává pÅ™ednost tabletu. Můj syn má sice tablet, ale vůbec ho nevyužívá. A syn má ho doma už dva roky, ale pÅ™edpokládám, že ho za celou tu dobu používám maximálnÄ› tak týden nebo dva týdny a potom už ho nechtÄ›l. Když jsem se zeptala syna, proÄ vůbec nechce mít tablet a stále používá jenom mobilní telefon nebo poÄítaÄ, tak mi můj syn Å™ekl, že právÄ› na tabletu ho nic nebaví a že je lepší mobilní telefon.

Radost ze života.

Na filmy se sice kouká na poÄítaÄi, obÄas také na tabletu, ale tablet už právÄ› odložil. Takže tablet využívá akorát v automobilu a nebo v autobusu, když nÄ›kam jedeme. Myslím si, že tohle je sice zábava pro dÄ›ti, ale také by mÄ›ly dbát na to, že existují i jiné druhy zábavy, než jenom mobilní telefon a nebo poÄítaÄ A co tÅ™eba, kdyby si dÄ›ti zahrály fotbal? Abych se pÅ™iznala, tak já zase se synem hraji hlavnÄ› ÄlovÄ›Äe nezlob se, protože u nás v okolí vůbec syn nemá žádné kamarády. Jsou tady samé holky. Za mým synem velice Äasto jezdila moje neteÅ™, ale jakmile zjistila, že tady po vesnici jsou tÅ™i holky v jejím vÄ›ku, tak se na syna už vykaÅ¡lala a radÄ›ji chodí za nimi.

BuÄte Å¡Å¥astní!

Kolikrát můj syn tak breÄel, že mi ho bydlel líto, že jsem také kolikrát odložila svou práci a Å¡la jsem si s ním hrát. Takže si myslím, že zábava pro dÄ›ti je opravdu hodnÄ› důležitá, a to nejenom pro nÄ›, ale také pro dospÄ›lé, a to hlavnÄ› pro jejich rodiÄe. Se synem také máme už své rituály, kdy právÄ› každý pátek a každou sobotu hrajeme ÄlovÄ›Äe nezlob se. V týdnu si obÄas zahrajeme karty. Ale karty takové, které si syn vymyslel. Vymyslel si tam různé takové hry, které sice nedávají ani logiku, ale syna to baví, takže jsem si Å™ekla, že když syna baví nÄ›jaké nelogické vymyÅ¡lené hry s kartami, taky moc ráda s ním budu hrát.