Malý bytJako malá holka s rodinou jsme bydleli opravdu v malém bytě. Ani nevíte, jak moc mě to vadilo, proto jsem záviděla všem okolo, kteří bydleli ve velkém domě. Také, abych se zmínila, koho jsem myslela tím okolo, tak to byly hlavně mí spolužáci, protože všichni moji spolužáci právě bydleli ve velkém domě. Samozřejmě, že někteří spolužáci také měli byty, ale ty byty byly prostorné a hlavně tam bylo tolik místností, aby tam každý měl své soukromí. Nejhorší bylo, že my jsme se o jeden menší pokoj museli dělit tři sourozenci. Opravdu mi dáte za pravdu, že to muselo být opravdu katastrofální. Kolikrát jsme se také tak hádali, že to už nešlo vyřešit.

Bydlí se vám dobře?

Potom se hádali i naÅ¡i rodiÄe. Když se hádáme my, že prý jsme vÅ¡ichni jako psi, takže podle mého názoru je nejlepší, že také lidé by si mÄ›li uvÄ›domit, kolik mají dÄ›tí a kolik potom mají místnosti v malém bytÄ›, pokud mají opravdu veliký dům, tak je to potom samozÅ™ejmÄ› nÄ›co jiného. Je opravdu veliký rozdíl, když máte tÅ™eba tÅ™i dÄ›ti a veliký byt, nebo když máte tÅ™i dÄ›ti a malinkatý byt. Byt, kde není zahrada. Tohle právÄ› byla moje podmínka, že jsem chtÄ›la bydlet opravdu skoro kdekoliv, ale aby tam byla veliká zahrada.

Chcete byt anebo dům?

Co chcete dÄ›lat? V létÄ› se psem a nebo s dÄ›tmi? To nejlepší je, když vÅ¡echno vypustíte jednoduÅ¡e na zahradu. Takhle to vždycky říkala moje babiÄka i prababiÄka, že je nejlepší, když se neví, co se má dÄ›lat, že se má vÅ¡echno vypustit na zahradu. A já se tímhle heslem řídím. Vždycky jsem chtÄ›la opravdu veliký dům, ale bohužel se mi to nikdy nepodaÅ™ilo. JeÅ¡tÄ› budu doufat, že tÅ™eba nÄ›kdo se nÄ›kdy umoudří a partner bude chtít také mít veliký dům. Zatím máme byt, ale nestěžuji si. Sice mi vadí, že nemáme zahradu a že se tam maÄkáme, ale máme se rádi. U nás je důležité, aby se vÅ¡ichni mÄ›li rádi a aby doma v rodinÄ› byl klid a pohoda.