Je krása důležitá?Krása je pro ÄlovÄ›ka nÄ›co, co tÅ™eba pro nÄ›j může být opravdu hodnÄ› důležité. Já si myslím, že nebýt krásy, tak by lidé asi spíše pÅ™emýšleli, co a jak dÄ›lat a nebo Äím by se tÅ™eba nÄ›komu zalíbili. Podle mého názoru není samozÅ™ejmÄ› vůbec na Å¡kodu, když lidé tÅ™eba dají také svou krásu na obdiv. SamozÅ™ejmÄ›, že to nemusí být zrovna oni, aby tÅ™eba dávali na obdiv krásu obliÄeje a nebo vlasů. Já si myslím, že je také tÅ™eba krása, povahy a nebo charakteru, to může být opravdu geniální. Tohle zmiňuji hlavnÄ› kvůli tomu, protože už jsem se nÄ›kolikrát setkala s nÄ›kterými lidmi, kteří byli opravdu hodnÄ› drzí a takoví namyÅ¡lení, že to vůbec nebylo pÄ›kné. Já sama vždycky zastávám názor, že ÄlovÄ›k má být opravdu kvalitní a chovat se tak, jak bych chtÄ›l, aby se k nÄ›mu chovali ostatní. A řeknu vám, že nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité, protože já znám také nÄ›které lidi, kteří mi dokola opakují, že pro nÄ› je nejdůležitÄ›jší spíše jenom krása ÄlovÄ›ka. Ale proÄ proÄ je pro nÄ› důležitá krása ÄlovÄ›ka?

Je pro vás krása důležitá?

VždyÅ¥ tÅ™eba když bude ÄlovÄ›k opravdu krásný, bude tÅ™eba miss svÄ›ta nebo nÄ›Äeho a když bude potom tÅ™eba drzý a zlý. Tak k Äemu je potom fyzická krása? Tohle mÄ› absolutnÄ› nÄ›jak nejde na mysl a nevím, jak by s tím lidé pracovali. Kdyby si tÅ™eba naÅ¡li nÄ›jakou modelku, potom by doma zjistili, že neumí vaÅ™it, neumí uklízet a je drzá a zlá a spíše taková bordelářka.

Snažím se žít zdravě.

Podle mého názoru by tuhle ženu žádný muž doma nechtÄ›l. Například můj partner mi stále dokola opakuje, že je úplnÄ› rád za mÄ›. A sice říká, že jsem opravdu krásná a sympatická, ale je rád, že jsem hodná na jeho dvě dcery. Ano jsem macecha, ale jsem hodná macecha. Jsem ráda, že je mám takového partnera a dvě nevlastní dcery, protože lépe jsem si opravdu vybrat nemohla. Jsem ráda, že si žijeme jako spokojená rodina se vším vÅ¡udy a opravdu nám nic nechybí. JeÅ¡tÄ› s partnerem plánujeme tÅ™etí naÅ¡e spoleÄné dítÄ›, tak uvidím, jak to vÅ¡echno dopadne.