Jak nám slouží elektřina?ElektÅ™ina je energií, kterou my lidé jednoduÅ¡e nemůžeme postrádat. Protože kdyby nám chybÄ›la, mohli bychom klidnÄ› vyházet spousty nejrůznÄ›jších spotÅ™ebiÄů. A pak bychom jen velice složitÄ› hledali za tyto náhradu, která by nám posloužila aspoň vzdálenÄ› stejnÄ› dobÅ™e.

Kdyby nebylo elektřiny, mohli bychom klidně zapomenout jména jako Křižík nebo Edison. A žárovky nebo jejich úsporné alternativy, pokud by vůbec existovaly, by měly jenom tu přednost, že by byly maximálně, stoprocentně úsporné. Protože bychom v nich nemohli spotřebovávat energii, která by neexistovala.

zástrÄky v zásuvce

Pak bychom se museli smířit i s tím, že už bychom se nikdy nepodívali na televizi. Nebo bychom se na ni tedy mohli dívat, pokud by ji nÄ›kdo vynalezl, ale nevidÄ›li bychom nic jiného než Äernou obrazovku. Bez proudu by Å¡lo v případÄ› televize vlastnÄ› o pouhou dekoraci. A co se týká poÄítaÄů, u tÄ›ch bychom na tom byli vlastnÄ› úplnÄ› stejnÄ›. Mezi televizí a poÄítaÄem by nebyl navenek ani po stránce funkÄnosti vůbec žádný rozdíl.

Nebýt elektÅ™iny, je otázkou, co bychom i nadále jedli a co už ne. Protože kdybychom otevÅ™eli ledniÄku, která by bez proudu neběžela, je jasné, že by buÄ byla prázdná, nebo by se z ní vyvalil nepříjemný odér v teple se zde kazících potravin. A kdybychom chtÄ›li maso, pak bychom se museli omezit zÅ™ejmÄ› jen na konzervy, případnÄ› na maso suÅ¡ené nebo nasolené.

ekologická žárovka

Kdyby nebylo elektÅ™iny, nejezdily by ani tramvaje, ani trolejbusy, ani elektrovlaky. To vÅ¡e by se pak sice dalo teoreticky nahradit autobusy nebo dieselovými lokomotivami, ale i kdybychom nepostrádali pohonné hmoty vlivem blokády Ruska, dříve Äi pozdÄ›ji by doÅ¡ly svÄ›tové zásoby ropy a vÅ¡e by se zastavilo.

A tak je dobře, že elektřinu máme. Je dobře, že nám tato dělá dobře, ve dne stejně jako v noci. Kdy by třeba i nejedna z našich žen litovala, že jí nefunguje elektrický vibrátor a kvůli tomu je odkázaná jenom na výkony svého manžela.