Důležitý počítač.Věřte mi, že poÄítaÄ má v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu každý ÄlovÄ›k. Abych se pÅ™iznala, tak já bych bez poÄítaÄe už opravdu nemohla být, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že na poÄítaÄi také Äasto pracuji, nebo dÄ›lám různé vÄ›ci do Å¡koly, a to například referáty a tak podobnÄ›. Také jsem si naÅ¡la brigádu na poÄítaÄi, kdy vyplňuji různé dotazníky a nebo vyuÄuji malé dÄ›ti matematiku a Äeský jazyk. Musím uznat, že tato brigáda mÄ› opravdu hodnÄ› baví a Å™ekla jsem si, že tÅ™eba po studiu bych si udÄ›lala nÄ›jaký kurz, tÅ™eba například na chůvu a podobnÄ›, kde bych potom mohla nÄ›jaké dÄ›ti maximálnÄ› do deset let vyuÄovat různé pÅ™edmÄ›ty, které mají na základní Å¡kole.

PoÄítaÄ je důležitý.

Vy si možná říkáte, že je to opravdu hodnÄ› složité, ale mÄ› by to zase moc bavilo. A co se týká poÄítaÄe, tak bych vlastnÄ› taky mohla dÄ›ti tÅ™eba uÄit nÄ›co na poÄítaÄi, jak tÅ™eba upravit fotky a podobnÄ›. V dneÅ¡ní dobÄ› je to opravdu hodnÄ› důležité, aby lidé umÄ›li zacházet s poÄítaÄem, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la, že tÅ™eba i dvacetiletí lidé neumí zacházet s poÄítaÄem a znají pouze jenom takové ty základy, co už znají tÅ™eba dÄ›ti v sedmi letech.

S PC pracuji.

Abych se pÅ™iznala, tak já jsem taky musela absolvovat dva kurzy intenzivního poÄítaÄového zaměření, protože jsem vůbec nevÄ›dÄ›la, co jsou to vektory a další vÄ›ci, které se týkají poÄítaÄů. Ani jsem netuÅ¡ila, jak se například upravují fotky a podobnÄ›. Docela jsem se za to stydÄ›la, protože na stÅ™ední Å¡kole jsem byla opravdu nejhorší z celé Å¡koly, kdo nevÄ›dÄ›l nic o poÄítaÄích a nebo co je to informaÄní technologie a jak zacházet správnÄ› s poÄítaÄem. UmÄ›la jsem si akorát pustit film a nebo zapnout a vypnout poÄítaÄ a také zacházet s emailem a různými stránkami, ale že bych tÅ™eba umÄ›la vytvoÅ™it webovky a nebo tÅ™eba eshop, tak na to mÄ› nikdo neužil. Vůbec jsem se v tom nevyznala a bylo mi trapnÄ›, takže jsem si radÄ›ji zaplatila dva drahé kurzy, abych se dozvÄ›dÄ›la více informací.