Chcete lepší ceny?V dneÅ¡ní dobÄ› je Äasto velmi těžké udržet balanc mezi příjmy a výdaji v domácnosti. S nÄ›kterými položkami pohnete jen velmi těžko, mezi takové patří například nájem. S nÄ›Äím ale pohnout můžete snadno, staÄí jen vÄ›dÄ›t, kam se můžete obrátit. Platíte příliÅ¡ za dodávky elektÅ™iny, plynu a další energie? Co Vám pomůže tyto platby snížit? Pomůže Vám zmÄ›n dodavatele! ZmÄ›na dodavatele plynu umožní posunout balanc rodinného rozpoÄtu na tu správnou stranu.

Změna může být i k lepšímu

ZmÄ›ny nemusejí vždy pÅ™inášet jen vÄ›ci Å¡patné. ZmÄ›na může být samozÅ™ejmÄ› také k lepšímu. My Vám toho jsme živým důkazem. Tím, že zmÄ›níte dodavatele plynu, můžete ovlivnit cenu odebíraného produktu i o desítky procent. V dneÅ¡ní dobÄ› máte vždy více než jen jednu jedinou možnost, jako tomu bylo za režimu minulého. ZmÄ›na dodavatele plynu Vám pomůže snížit platby i velmi výraznÄ›. Záleží samozÅ™ejmÄ› na tom, jestli na plynu pouze vaříte, nebo jím i vytápíte. KaždopádnÄ› s námi uÅ¡etříte! Finance, které tímto uÅ¡etříte, můžete investovat do svého volného Äasu, rodiny Äi tÅ™eba je dávat stranou na horší Äasy.