Cesta do zahraničíTaké patříte k tÄ›m lidem, kteří moc rádi cestují? Pokud ano, tak já se vám ani nedivím, protože cestování je také jedna moje z nejoblíbenÄ›jších aktivit a Å™eknu vám, že právÄ› i mého syna a mou dceru také opravdu hodnÄ› baví cestování. VážnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba nemohla vůbec nikde a nikdy cestovat, bylo by to opravdu velice smutné. Já jsem si Å™ekla, že jsem ráda, že právÄ› i můj partner mÄ› dovedl k lásce k cestování. Já jsem totiž dříve vůbec necestovala, vůbec to mÄ› nÄ›jak nelákalo, protože vlastnÄ› když si zaplatím cestování, tak vlastnÄ› z toho potom nic mít nebudu. SamozÅ™ejmÄ› že ano. Vzpomínky zůstanou nastálo, ale já dříve razila takové heslo, že když si tÅ™eba nÄ›co koupím nÄ›co fyzického, co můžu držet v ruce, tak mi to vlastnÄ› vy zbyde nastálo jako tÅ™eba, kdybych si koupila obraz anebo tÅ™eba nÄ›jaký hrneÄek a tak podobnÄ›.

Ráda objevuji nová místa.

Tohle mám nÄ›jak pÅ™esnÄ› namysli, ale cestování je jiné. To vlastnÄ› vy pÅ™ijedete domů, máte pár vzpomínek a potom stejnÄ› už za rok ani snad nevíte nic. Pokud tedy se nepodíváte na fotografie a podobnÄ›, jinak bych ale chtÄ›la jeÅ¡tÄ› zmínit, že pokud patříte k vášnivým cestovatelům a moc rádi nÄ›kde dovolenkujete, tak samozÅ™ejmÄ› také nezapomeňte na přísluÅ¡né oÄkování. Takové oÄkování, které je nutné, protože tÅ™eba když jedete nÄ›kam do IndoÄíny, tak tÅ™eba bych se sama naoÄkovala proti bÅ™iÅ¡nímu tyfu anebo žloutence a tak podobnÄ›.

Moc ráda cestuji po světě.

RadÄ›ji bych si zaÅ¡la k lékaÅ™i a zeptala bych se ho, jaké by mi dal doporuÄení naoÄkování, kdybych tÅ™eba jela do Indie anebo do Číny a do nÄ›jakých cizokrajných exotických zemí. Je logické, že když pojedete tÅ™eba nÄ›kam sem do MaÄarska anebo do Polska, tak samozÅ™ejmÄ› žádné speciální oÄkování nepotÅ™ebujete. Ale i tak bych radÄ›ji byla opatrná. Nikdy nevíte, kde se můžete nakazit. A hlavnÄ› Äím. Opravdu na to nezapomeňte a dbejte hlavnÄ› své bezpeÄnosti. To je opravdu nejdůležitÄ›jší. Zdraví máme jenom jedno.